Voor wie?

Iedereen die het gevoel heeft vast te zitten of het evenwicht even te zijn kwijtgespeeld. Ik wil me vooral toespitsen op (jong)volwassenen vanaf 16 jaar. Mensen kunnen bij mij aankloppen met hun hulpvraag op eigen initiatief of op doorverwijzing van de huisarts, de psychiater of een andere hulpverlener.

Welke klachten?

 • Perfectionisme
 • Laag zelfbeeld
 • Faalangst
 • Piekeren
 • Stress
 • Burn-out
 • Identiteitsvragen
 • Interpersoonlijke en relatieproblemen
 • Rouw, verlies, verdriet
 • Verwerken van moeilijke periodes in het leven
 • Moeite om zich aan te passen aan een nieuwe situatie
 • Assertiviteitsproblemen
 • Algemeen leeg gevoel

Soms zijn klachten heel concreet te omschrijven, maar soms zijn ze ook eerder vaag, zoals een leeg gevoel of het gevoel vast te zitten en geen richting te vinden. Ook dit zijn klachten die we samen kunnen gaan uitzoeken. Stuur me gerust een berichtje als er vragen zijn. Dan kunnen we samen bekijken of ik je verder kan helpen of een andere therapeut of coach beter geschikt lijkt voor jouw specifieke vraag.

“What you think, you become.

What you feel, you attract.

What you imagine, you create.”

Aanpak?

Aanmelding en kennismaking

Het eerste gesprek is vooral een kennismakingsgesprek waarbij we elkaar moeten leren kennen. In het eerste gesprek maak ik eerst en vooral ruimte om te luisteren naar jouw verhaal, wie jij bent en wat de reden van je afspraak is. Samen proberen we te begrijpen waarom je net nu met deze klachten hulp zoekt. Vaak geven mensen aan dat een dergelijke analyse al voldoende kan zijn om meer inzicht te krijgen en de problemen beter te hanteren. Ik peil ook naar jouw verwachtingen van de begeleiding, wat jouw doelen zijn en dan bekijken we samen of deze haalbaar zijn en of ik iets voor jou zou kunnen betekenen.

Ik ben er mij heel goed van bewust dat het zeker geen evidente stap is om naar een psycholoog/coach te stappen. Het is dan ook normaal dat mensen heel wat vragen hebben. Deze kunnen tijdens een eerste gesprek, maar ook tijdens de rest van de begeleiding aan bod komen. 

Uiteraard geeft het eerste gesprek jou ook de mogelijkheid om te onderzoeken of het met mij ‘klikt’ want dit is natuurlijk ook heel belangrijk. Vandaar dat een eerste gesprek steeds vrijblijvend is. Heb je aan het einde van het gesprek het gevoel dat je meer tijd nodig hebt om te bedenken of je met mij verder wilt, dan heb ik daar uiteraard alle respect voor en kunnen we afsluiten zonder een nieuwe afspraak te maken. In het geval je liever op zoek gaat naar een andere coach/therapeut/hulpverlener kan ik u altijd verder helpen met contactgegevens van collega’s.

Begeleiding

Het is een individueel proces en bijgevolg dus onvoorspelbaar. Dat wil zeggen dat ik mijn manier van werken aanpas aan jouw individuele verhaal, wat voor jou werkt en waar jij nood aan hebt. Het is een pad dat we samen bewandelen en op  regelmatige basis wordt geëvalueerd. Ik vind het zeer belangrijk dat er een open klimaat heerst en een vertrouwensband kan opgebouwd worden zodat je de kans krijgt om jouw verhaal, ervaringen, gedachten en gevoelens te delen.